Logo

Voorwaarden

+
Selectiecriteria

De criteria voor de selectie van studenten zijn:

  • Betrouwbaarheid: het bestuur heeft het vertrouwen dat de financiële ondersteuning wordt verleend volgens de doelstelling en de regels van de Stichting.
  • Intelligentie en begaafdheid: de student heeft de capaciteiten die zijn vereist voor het probleemloos doorlopen van de opleiding en een kundige uitoefening van het toekomstige beroep.
  • Verantwoordelijkheidsgevoel: de student is gemotiveerd zich in te spannen voor het slagen van zijn opleiding en het slagen van de stichtingsdoelen.

Iedere student die wordt ondersteund is persoonlijk ontmoet door het bestuur. Voor de beoordeling van de geschiktheid van de student wordt zo veel mogelijk informatie over de student vergaard door middel van gesprekken met hemzelf en zijn omgeving en inzage van persoonlijke documenten, zoals behaalde schoolresultaten.
+

Voorwaarden

Met iedere geselecteerde student worden de voorwaarden van de financiële hulp besproken en vastgelegd in een wederzijds getekende overeenkomst. Deze voorwaarden worden genoemd onder “Missie en visie” (zie hier).

Voor de financiële ondersteuning gelden de volgende beperkingen:

  • De ondersteuning is louter voor opleidingsgerelateerde kosten van de student.
  • De ondersteuning is louter voor opleidingen aan lokale onderwijsinstellingen.
  • De ondersteuning is louter voor een vooraf overeengekomen, erkende opleiding, die uitzicht biedt op een zelfstandig levensonderhoud na afstuderen.
  • De student kan geen aanspraak maken op ondersteuning die niet door het bestuur wordt onderschreven. Het bestuur kan eenzijdig besluiten de ondersteuning te verminderen of staken.
  • De student gaat discreet om met de ontvangen hulp.

+
Controle

De opleidingskosten worden in delen uitbetaald. Elk deel wordt pas overgemaakt op het moment dat de deelbetaling nodig is en elke deelbetaling bedraagt juist zoveel als op dat moment nodig is.

Na elke betaling stuurt de student een digitale kopie van het betalingsbewijs terug. Daarnaast stuurt hij na iedere examenperiode een kopie van zijn behaalde studieresultaten.

Het bestuur onderhoudt frequent telefonisch contact met de student. Wanneer het bestuur op eigen kosten ter plekke komt, zal het een bezoek brengen aan de student.

Zo veel als mogelijk onderhoudt het bestuur contact met lokale personen die betrokkenen zijn bij de opleiding van de student.
+