Logo

Donaties

+
Aangezien de stichting nauwelijks onkosten kent, komt uw donatie bijna geheel ten goede aan de ondersteuning van studenten. De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. In de meeste jaren is meer dan 90% van alle uitgaven aan de ondersteuning van studenten besteed. Download hier de financiƫle jaarrekeningen.

Klein of groot, eenmalig of periodiek: al uw hulp is waardevol en wordt met veel dank ontvangen. Uw giften zijn welkom op IBAN NL24 ABNA 0511363079 ten name van Stichting “Professor Gbas” onder vermelding van “donatie”.
+

ANBI

Stichting “Professor Gbas” is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ten eerste verplicht deze status ons om het stichtingsvermogen voor ten minste 90% te besteden aan het stichtingsdoel en om de stichting integer te besturen. Daarnaast zijn uw donaties vanwege deze status onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u deze website van de Belastingdienst. Wij helpen u graag om uw vragen hierover te beantwoorden.
+

U gingen voor…

De oprichting en het werk van de stichting is en wordt nog immer mogelijk gemaakt door:

  • Voorneman Geenen Notarissen te Amsterdam (www.v-g.nl);
  • bijdragen van drie anonieme stichtingen;
  • de collectes tijdens twee huwelijksdiensten;
  • en donaties van vele individuen…

+