Logo

Missie en visie

+
Stichting “Professor Gbas” levert financiële ondersteuning voor de medische beroepsopleiding van begaafde en intelligente jongeren uit de lagere sociaal-economische klasse in ontwikkelingslanden, in het bijzonder Noordoost-Ghana.
+

Uitgangspunten

 • Er blijft géén geld “aan de strijkstok hangen”. Elke donatie komt geheel ten goede aan de ondersteuning van studenten, met uitzondering van enkele onvermijdelijke vaste lasten. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen. Uiteraard maakt de stichting geen winst.
 • De financiële ondersteuning is louter voor de opleidingskosten van lokale opleidingen.
 • Elke ondersteunde student wordt persoonlijk gekend door het bestuur. Het bestuur streeft na dikwijls ter plaatse te komen, op eigen kosten.
 • Elke donateur wordt met onderbouwende documentatie op de hoogte gehouden van het verloop van de opleiding.
 • De gevolgde opleiding verzekert de student na afronding van een zelfstandig levensonderhoud.
 • De student blijft na diens afstuderen werkzaam in de lokale regio.
 • Elke ondersteunde student draagt na zijn afstuderen bij aan het voortbestaan van de stichting door het leveren van een periodieke financiële bijdrage naar draagkracht. Het streven is om uiteindelijk het stichtingswerk te continueren met steun vanuit de lokale samenleving zelf.

+
Doelen

 • Het terugdringen van het dringende tekort aan goed opgeleid medisch personeel.
 • Het ontwikkelen van jong talent, waarvan veel verloren gaat doordat begaafde en intelligente jongeren door sociaal-economische ongelijkheid geen toegang hebben tot een beroepsopleiding.
 • Het bevorderen van maatschappelijke ontwikkeling en kansengelijkheid. De huidige jonge, minder welgestelde generatie is kritisch en ambitieus jegens de organisatie en toekomst van hun land. Een gedegen opleiding stimuleert hun groei tot maatschappelijk invloedrijke posities, vanwaaruit zij kunnen bijdragen aan de vooruitgang van hun eigen samenleving.
 • Het bieden van duurzame en effectieve ontwikkelingshulp.

+
Ontwikkelingshulp of hulp voor ontwikkeling?

Er bestaan vele projecten en stichtingen die in vele vormen hulp bieden aan inwoners van arme landen. Daarom wil deze stichting dicht bij haar kern blijven. Dit betekent dat haar organisatie zo simpel doch zo verantwoord mogelijk wordt opgezet en gehouden. De hulp blijft gericht op haar oorsprong, namelijk het initiatief vanuit kleine kring om financiële ondersteuning te bieden aan een specifiek gekend individu met bijzondere aandacht aan de duurzaamheid van de hulp. Deze stichting investeert via lokale opleidingen in plaatselijk gedragen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Deze hulp van mens tot mens maakt onze stichting uitzonderlijk.
+

Voor wat hoort wat

In ruil voor de ontvangen hulp vraagt de stichting van elke student een bijdrage terug voor het voortbestaan van haar werk na voltooiing van de ondersteunde studie. Met het groeien van deze club van afgestudeerde ondersteunde studenten kunnen meer studenten en duurdere opleidingen worden gefinancierd. Uiteindelijk zal de stichting op deze wijze continu ondersteuning leveren aan studenten met bijdragen vanuit de lokale samenleving zelf.

In feite betreft de ondersteuning van de stichting dus een renteloze lening.

Bovendien kan de club van afgestudeerde studenten het bestuur bijstaan bij de selectie en begeleiding van nieuwe studenten. Ook zo wordt het stichtingswerk zo veel als mogelijk lokaal gedragen.
+