Logo

Wie is professor Gbas?

+
De naam van Stichting “Professor Gbas” heeft zijn oorsprong bij de twee studenten, met wie de stichting haar werkzaamheden is begonnen. Lees elders op deze website over de ontstaansgeschiedenis van de stichting.

De eerste student, Razak, werd door zijn naaste vrienden “Gbas” genoemd. Het woord “gbas” geeft een gevoelsuitroep van verrassing of verbazing weer, vergelijkbaar met het Nederlandse “wauw”. Razak heeft deze bijnaam verworven door zijn open en enthousiaste persoonlijkheid. Keer op keer riep hij uit: “Gbas!”

De tweede student, Wahab, wordt momenteel door de stichting ondersteund. Wahab werd door zijn vroegere schoolvrienden “the Professor” genoemd. Deze bijnaam heeft Wahab te danken aan zijn reputatie als intelligente, bedachtzame scholier, die hij heeft verworven dankzij zijn excellerende schoolresultaten. Deze bijnaam is één van de vele kleinere en grotere aanwijzingen geweest, die ter plaatse aantoonden dat Wahab met recht in aanmerking kwam voor een vervolgopleiding van niveau.

Met haar naam “Professor Gbas” wil deze stichting op symbolische wijze deze twee studenten verbinden aan haar ondersteuningswerk. Zij vormen het begin van haar werk. En zij belichamen de grondbeginselen die de stichting wil stimuleren: openheid, oprechtheid, persoonlijkheid, enthousiasme, verantwoordelijkheid, kansen, talent.

Zo geeft de naam van de stichting weer waarop zij is gefundeerd. Maar evenzo waarnaar zij streeft. Haar uiteindelijke doel is dat studenten uit een kansarme omgeving kunnen opklimmen tot een functie als “Professor Gbas”.
+