Logo

Nieuw geselecteerd

+
Maria Abugri

Maria (1992) komt uit het Garu-Tempane District in Noordoost-Ghana. Haar vader overleed toen ze 17 jaar oud was. Maria wilde een verpleegkundige worden om patiënten te helpen. Ze focuste zich op dit doel. Ze studeerde verpleegkunde in Bawku sinds 2014. Ze betaalde de kosten van het eerste studiejaar met hulp van familie en vrienden. Toen ze de kosten van het tweede studiejaar niet kon betalen, zamelden haar schoolgenoten het benodigde geld grotendeels in. De bekostiging van het restant van het tweede jaar en het resterende derde jaar kon ze echter niet opbrengen. Met hulp van de stichting rondde ze haar opleiding af in 2018.
+

Benjamin Ayaaba

Benjamin (1993) komt uit Garu in Noordoost-Ghana. Hij wilde verpleegkundige worden om de mensheid te helpen in de zorgsector. Hij hield van deze baan sinds zijn jeugd. Hij studeerde verpleegkunde in Tamale sinds 2014. Zijn vader is getrouwd met twee vrouwen en heeft twaalf kinderen. Hij betaalde zijn studiekosten uit de erfenis van zijn overleden oudere broer en met hulp van familie en vrienden. Voor een deel van zijn studiekosten kon hij een lening krijgen van de Mother Alice Foundation. Deze stichting wordt beheerd door de lokale katholieke kerk en ondersteunt de middelbareschoolopleiding van armlastige studenten. De beheerders hebben in Benjamins geval een uitzondering willen maken door zijn verpleegkundeopleiding te steunen, maar kunnen die kosten eigenlijk niet dragen. Hij behaalde uitstekende studieresultaten en rondde zijn opleiding af in 2018.
+

Issah Ayaaba

Issah (1990) komt uit Basyonde in Noordoost-Ghana. Hij is geen familie van de hierboven genoemde Benjamin. Hij wilde verpleegkundige worden sinds hij zelf als kind was opgenomen in een ziekenhuis. Op de middelbare school was hij “health prefect” en verzorgde hij de wonden van klasgenoten. Hij studeerde verpleegkunde in Bolgatanga sinds 2014. Zijn vader overleed toen hij 22 jaar oud was. Om toegelaten te kunnen worden, herkanste hij zijn middelbareschoolexamen in wiskunde driemaal. Intussen werkte hij gedurende drie jaar als vrijwilliger in de lokale kliniek en school. Het hoofd van de kliniek beval hem aan als een bescheiden en toegewijde student. Issah betaalde zijn studiekosten uit de erfenis van zijn overleden vader, uit de vergoedingen die hij verdiende als vrijwilliger en met hulp van familie en vrienden. Inmiddels heeft hij in 2018 zijn studie succesvol afgerond.
+

Annastacia Azure

Annastacia (1995) komt uit Bongo in Noordoost-Ghana. Ze studeert verloskunde in Salaga sinds september dit jaar. Haar vader is getrouwd met twee vrouwen en heeft negen kinderen. Ze betaalde haar studiekosten met hulp van familie en vrienden, maar heeft geen inkomstenbron voor toekomstige studiekosten. Het is Annastacia’s passie om verloskundige te worden. Ze wil de hoge sterftecijfers rondom de geboorte bestrijden. Ze is in 2019 succesvol afgestudeerd.
+

Fuseini Ibrahim

Fuseini (1991) komt uit Bawku in Noordoost-Ghana. Het lukte hem om toegelaten te worden tot de verpleegkundestudie in 2014. Zijn vader is overleden. De kosten voor deze studie betaalde zijn familie door bezittingen te verkopen. Fuseini koesterde de ambitie om verpleegkundige te worden vanwege zijn “mind of serving humanity”. Hij had twee maanden thuis moeten blijven en colleges moeten missen omdat hij zijn studiekosten niet meer kon opbrengen, maar zijn “heart felt” nu hij weer verder kon studeren. Hij rondde zijn studie af in 2018.
+

Mohammed Tahiru

Mohammed (1991) komt uit Bawku in Noordoost-Ghana. Hij sloot zijn middelbare school af met een hoog eindcijfer. (Dat bedroeg 9, waarbij 6 het best en 48 het slechtst is.) Hij werd geselecteerd – samen met een Zuid-Afrikaanse scholiere – om Afrika te representeren tijdens een VN-bijeenkomst in Genève. Nadien werd hij door een parlementslid gesponsord om te kunnen studeren. Toen het parlementslid zijn zetel verloor, verloor Mohammed zijn sponsoring. Hij rondde daarom zijn middelbare school een jaar vervroegd af. Hij studeert geneeskunde in Taian in China sinds 2012. Destijds was die keuze goedkoper dan een geneeskundestudie in Ghana. Zijn familie verkocht land en zijn broer nam leningen en bijbaantjes bij zijn verpleegkundebaan om Mohammeds studiekosten te betalen. Zijn moeder overleed toen hij 21 jaar oud was. Nu raken de mogelijkheden uitgeput. Mohammed haalde goede studieresultaten: zijn cijfers lagen rond de 80%. Hij wil terugkeren naar Ghana om er als dokter te werken, bij voorkeur in het noorden, waar artsen schaars zijn. Ook zijn coschappen zal hij in Ghana lopen.
+